METEOalarm.eu Vädervarningar: Västerbottens inland

 Giltig från 29.05.2015 19:41 CET till 30.05.2015 19:41 CET
Flood  Farlig nivå: Gul 
Fortsatt varmt väder i norra Norrland gör att de höga flödena och klass1-varningen består över helgen och i början av nästa vecka. På flera håll är flödena långsamt ökande. Varningen omfattar små och medelstora vattendrag. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu

deathbed-brash