METEOalarm.eu Vädervarningar: Västerbottens inland

 Giltig från 03.08.2015 11:58 CET till 04.08.2015 11:58 CET
Flood  Farlig nivå: Gul 
Flödet är på sin kulmen och kommer att börja avta de närmsta dagarna., Flödena är fortsatt höga i den övre halvan av Skellefteälven. I den nedre halvan ökar flödena och når varningsklass 1 under dagen eller de närmsta dagarna. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu

deathbed-brash