METEOalarm.eu Vädervarningar: Västerbottens inland

 Giltig från 23.05.2018 09:52 CET till 28.05.2018 09:55 CET
Höga flöden  uppmärksamhetsnivå: Gul 
svenska: Flödena i vattendragen är generellt sett under klass 1-nivå, men i några enstaka medelstora vattendrag är de fortfarande på klass 1-nivå. english: No English description available 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu

deathbed-brash